Ved Telenor kundeservice får Driva opplyst at feilen trolig skyldes et brudd på fiberkabel.

- Rettetida er satt til fredag innen klokka 16. Det er mulig utbedringen blir gjort før den tid.

Det er 2G-nettet det er feil på. De som har mulighet til å ta inn 4G har ikke mistet dekningen, opplyser kundeservice.

Driva er blitt kontaktet av misfornøyde kunder i Eresfjord som synes det går altfor lang tid før feilen blir rettet.