Naboene til Alerisbedrifta Reox på Raudsand fortviler fortsatt over luktplager fra bedrifta og anklager kommunen for ikke å følge opp klager. Ordfører Rolf Jonas Hurlen avviser påstandene.

Bedriftsbesøk ved AIerisbedriftene på Rød og på Raudsand sto på sakskartet under torsdagens formannskapsmøte i Nesset. Besøket kom i stand etter initiativ fra politikerne som har som målsetting å besøke flest mulig bedrifter i løpet av valgperioden.

Virksomheten til Alerisbedriftene har over år skapt stor frustrasjon blant naboene både på Rød og på Raudsand. De sterkeste klagene har kommet fra beboere i Raudsandbukta. De har over mange år klaget på støv og luktplager fra Reox som produserer oksid fra råstoffet de får fra søsterbedrifta på Rød.

Etter en forholdsvis rolig vinter uten mange klager har situasjonen igjen forverret seg, sier naboer som Driva var i kontakt med i går. Kommunen gis det glatte lag for ikke å følge opp. Det er en situasjonsbeskrivelse som ordfører Rolf Jonas Hurlen ikke kjenner seg igjen i. Han sier kommunen følger opp i forhold til Klima og forutrensingsdirektoratet (Klif) og har merket seg at de har skjerpet utslippskravene til bedrifta.

- Var utslippsplagene tema under gårsdagens møte med bedriftsledelsen?

– Ja, vi ble orientert om antallet klager som er betydelig redusert. Det er Klif som er forurensingsmyndighet, men vi presser på både overfor dem og bedrifta om å gjennomføre tiltak som kan redusere plagene for naboene. Så lenge det ikke er dokumentert helsefare er det lite kommunen kan gjøre.

Hurlen sier det ikke kom fram noe spesielt nytt under gårsdagens lukkete orientering. Alerisbedriftene på Rød og på Raudsand sysselsetter 43 årsverk, og Hurlen sier dette er viktige arbeidsplasser for kommunen.

– Har du inntrykk av at dette stabile arbeidsplasser?

– De driver i alle fall i en bransje som har framtida foran seg. Aleris har brukt mye penger på de to bedriftene. Det er blant annet nylig kommet opp en ny stor stålhall på Rød. Det er tydelig at de ønsker å satse på virksomheten, sier Hurlen.