Sceneoppsettinga på Kleiva er en liten folkefest. Da samles menn, kvinner og barn av flere nasjonaliteter.

Kjønnsdelinga er ganske klar. Mennene setter opp scena, mens kvinnene fra Folkeakademiet i Surnadal sørger for mat og drikke til heltene.

Barna springer fritt omkring og gjør som de vil, noen hjelper til med å reise scena.

Det er Trygve Roaldset som på vegne av Vårsøghelga hvert år setter opp scena, godt hjulpet av frivillige og Folkeakademiet.

I år debuterte innflyttere fra Eritrea som sjauere og scenebyggere. Noen av dem håndterte skrumaskin for første gang.

- Ser på sceneoppsettinga som et integreringsprosjekt, sier Roaldset.

Under kyndig veiledning fra Trygve Roaldset og Erik Moen, veteraner fra Kleiva, lærte eritreerne etterhvert å handtere redskapen og montere scena.

Oppmonteringen er egentlig et lystig skue. Noe alle de mange fotturistene som var innom for å nyte nista på Kleiva fikk erfare.

Sjøl om rekkefølge på stokker og plassering av påler er nøye nedtegnet, stokker det seg litt hvert år, men det kan regnes som litt av sjarmen med jobben.

Og hvert år tar monteringa noen timer mer enn beregnet. Derfor smaker det ekstra godt med mat og kaffe når kvinnene toger inn og disker opp.

Før karene rakk å bli ferdige satte regnet inn, noe som heller ikke er uvanlig under scenearbeidet, og det rapporteres at arbeidsstyrken kom ned våte til skinnet. De har svettet og lidt i den store kunstens tjeneste. Scena er reist og alt er klart for Kleivakveld.