Frifinnes for ulovlig kjøring med sparkesykkel

foto