Løftar fram tradisjonshandverk, utlyser to stipend på 50.000 kr

foto