Ved forrige utlysning mottok de 160 søknader. Nå er tallet 11. Dette er forklaringen

foto