Driva møter ordføreren på kontoret morgenen etter at han har ledet sitt klart tøffeste kommunestyremøte. Et møte som endte med store forandringer i skole - og barnehagestrukturen i kommunen.

– Hvordan har ordføreren det dagen derpå?

– Jeg har det bra, men legger ikke skjul på at jeg er lettet over at møtet nå er over. Det tror jeg også familien min er. I morges sov jeg for første gang på lenge helt til vekkerklokka ringte. Det har blitt mange seine kvelder der skolesaken har tatt mye tid. Jeg er glad for at saklighetsnivået har vært høgt i den politiske debatten som også har rast på Facebook-siden min. Den har fungert mer som en debattside i det siste. Det er klart man til tider må være tjukkhudet for å takle alle meldingene som er kommet inn der, men det har gått bra. Jeg ser det som en del av jobben. Har også fått veldig mange meldinger med spørsmål på veggen som ikke har vært åpen. Har forsøkt å svare så godt jeg har kunnet.

– Er du fornøyd med prosessen som er kjørt i skolesaken?

– Det har vært en ryddig og overordnet prosess. Jeg er fornøyd med at vi er i ferd med å få på plass en skolestruktur som vil vare ei stund. I alle fall tjue år fram i tid. Dette blir bra når vi har fått litt tid på oss. Endringene som nå gjøres er ikke gjort av nød. Sunndal står ikke i fare for å bli plassert på Robek-lista, men vi kunne lett kommet dit om fem år og vi ikke sørget for å skaffe oss  handlingsrom. De endringene som nå kommer er mer en konsekvens av befolkningsnedgangen. Vi har ventet lenge med å gjøre noe med skolestrukturen i Sunndal.

– På medlemsmøtet i Sunndal Arbeiderparti stemte du for å utsette avgjørelsen på hvor fellesskolen for Ålvundeid og Ålvundfjord skal være og var der en del av mindretallet.  Under onsdagens kommunestyremøte stemte du for å gå for rådmannens innstilling som sier at skolen skal være i Ålvundfjord. Stikk i strid med det du egentlig mener. Hvordan henger dette sammen?

– Jeg deltok på medlemsmøtet som partimedlem. I kommunestyret er jeg ordfører og føler meg forpliktet til å stemme for det flertallet i medlemsmøtet gikk inn for, sjøl om jeg personlig har en annen mening.

– Du var aldri inne på tanken å gå på talerstolen og argumentere for din personlige mening?

– Det er ikke slik jeg er skrudd sammen. Dette er min måte å jobbe på. Jeg har ikke ønsket å legge sterke føringer i denne saka. Har lyttet mer enn jeg har sagt. Som ordfører følte jeg at jeg måtte respektere det et flertall på medlemsmøtet bestemte seg for. Nå ble utfallet likevel slik jeg personlig ønsket det.

Ordføreren sier han har stor forståelse for den store frustrasjonen mange har følt på, og gir uttrykk for at det var spesielt tungt å gå for nedleggelse av skolen i Øksendal. Han mener det er en styrke for vedtaket at flertallet var såpass stort.

– Hva skjer videre med utredningsarbeidet som nå skal gjøres rundt skolene på Ålvundeid og i Ålvundfjord?

– Det er rådmannen som har fått bestillingen og jeg skal ikke legge med opp i hvordan de vil løse dette. Vi snakket litt om det her på huset i etterkant av kommunestyremøtet. Det kommer nok i stor grad til å bli brukt ekstern kompetanse. Saka skal legges fram for kommunestyret før sommeren.

- Har trøkket rundt skoledebatten skremt deg fra å si ja til en ny periode som ordfører i Sunndal?

– Nei, slett ikke. Det er andre ting som må vurderes når den tid kommer. Jeg har permisjon fra forskerstillingen ved Nofima ut inneværende periode.

– Hvordan skal Ståle Refstie og familien tilbringe helga?

– Jeg har fått med meg at det skal være karusellrenn på Gjøra. Ungene liker å gå på ski, og hele familien kommer nok til å ta seg en tur dit.