Det vil si bruttoanmelding av separate salgs- og kjøpsvolumer. Ordningen er ment å styrke likviditet og transparens i det deregulerte, vannkraftdominerte markedet, framgår i en pressemelding fra Hydro.

Nest største produsent

I et normalår produserer aluminiumselskapet Hydro en kraftmengde på om lag 9,5 TWh i Norge, noe som gjør selskapet til landets nest største elkraftprodusent etter det statseide Statkraft.

Med et årsforbruk på 12-13 TWh ved fire heleide og et deleid aluminiumverk i Norge er Hydro en aktør som representerer høye kraftvolumer i det nordiske markedet, og som er aktiv innenfor alle instrumenter som Nord Pool Spot kan by på.

– Å gå over til bruttoanmelding vil innebære et betydelig likviditetsløft for kraftmarkedet, og det vil hjelpe oss til å få mer ut av våre interne prosesser og kvalitetssikring, foruten at det vil styrke vår fleksibilitet, sier Rønnaug Sægrov Mysterud, ansvarlig for optimalisering av det fysiske kraftmarkedet i Hydros forretningsområde Energi.

Sunndal i NO3

Hydros norske kraftproduksjonssystem består av en rekke vannkraftanlegg i Telemark og Røldal-Suldal innenfor prisområdet NO2, samt anlegg i Sogn innenfor NO5. Hydros heleide aluminiumverk på Karmøy og det deleide Søral på Husnes inngår i NO2-området, mens de heleide verkene i Høyanger og Årdal ligger i prisområdet NO5 og Sunndal i NO3.

– I Nord Pool Spot er vi glade for å kunne ønske Hydro velkommen som seneste aktør en "gross bidding"-avtale. For å sikre et likvid, robust og transparent kraftmarked er det viktig at vi fortsetter å trekke til oss den fulle bredden av produsenter og leverandører av elektrisitet i Norden, sier administrerende direktør i Nord Pool Spot, Mikael Lundin.