Gardermoen: Linda Haugan fra Sunndalsøra er utsending til helgas landsmøte i Høyre der hun tok til orde for en ny type elevhjelpere inn i skolen.

Hvem skal fange opp uroskapende og utilpasse barn og ungdommer i klasserommet? Haugan mener det er på høy tid å sette inn egne hjelpepersoner i skolen.

Flere barn sliter. – Vi ser at mange barn og ungdommer sliter. Noen vil ikke gå på skolen, av ulike årsaker. Mange er urolige og klarer ikke å tilpasse seg skolehverdagen. Andre elever skaper konflikter rundt seg sjøl og læringssituasjonen. Vi må gjøre noe for å hjelpe disse elevene. Vi snakker ikke om elever med dysleksi eller andre lærevansker, men elever som sliter av helt andre årsaker. Læreren har ikke mulighet til å hjelpe disse elevene hvis læreren samtidig skal undervise og sørge for et godt læringsmiljø for de andre elevene, forklarer Linda Haugan.

– Hvem fanger opp elevene som trenger hjelp?

– I dag er det slik at i en presset hverdag er det nesten bare skolen og lærerne som ser elever som sliter. Men læreren skal drive med undervisning. Læreren har ingen mulighet til å bruke all tid på vanskeligstilte elever, derfor trengs en ny gruppe elevhjelpere inn i skolen.

– Hvilken yrkesgruppe hjelpere teker du å sette inn i skolen?

– Løsningen har vi ikke ferdig. Mange husker at skolene før hadde en vaktmester som tok med seg mistilpassete elever, ga dem et skulderklapp og fikk dem til å gjøre andre arbeidsoppgaver. I dag er ikke den gamle typen vaktmester lenger her. Jeg ser for meg at det kan være vernepleiere, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som kan hjelpe elevene som sliter. Jeg tror det handler mer om egnethet for å være en slik ressursperson, sier Linda Haugan.

Av RICHARD NERGAARD

richard.nergaard@r-b.no