Lakselus har forverret situasjonen ytterligere for villaks i Midt-Norge