Unngå unødvendige reiser og test deg ved symptomer