Høyres Stig Sæter etterlyser en synliggjøring av de styrkinger samhandlingsreformen vil gi for helsetjenesten i kommunen.

- Slik det er nå er det for mye ull. Vi skulle vært tøffere i vår målsetting om å bygge tjenester i kommunehelsetjenesten, mener Sæter.

Innlegget kom etter orienteringen kommunestyret fikk om rapporten utarbeidet om forholdene ved Surnadal sjukeheim.

Bedre forhold

Sæter mener rådmannen må ordne opp i ledelsesforholdene ved sjukeheimen, og få bukt med de mange småstillingene.

- Så er jeg glad beboerne på sjukeheimen tydeligvis får god pleie, men vi må være oppmerksom på at ustabile ledelsesforhold kan virke inn på arbeidshverdagen for de ansatte og pleien som blir gitt, om vi ikke gjør noe med det, sier Sæter.

Oppfølging

Representanten Marit Kringlebotn var åpen for mer oppfølging av forholdene ved sjukeheimen fra de folkevalgtes side.

Etterutdanning med lønn for å heve kompetansen på sjukeheimen for å møte nye pasientgrupper, mener Bernt Venås (Sp) er en veg å gå.

Forebygging

Han etterlyste også mer penger til forebyggende helsearbeid. Kristelig Folkepartis Palmer Vikan etterlyste en mer styrt offentliggjøring av rapporten.

- Mediene kan skrive hva de vil uansett om rapporten hadde blitt lagt fram på en pressekonferanse, men vi hadde fått lagt fram rapporten på en annen måte, mener Vikan.

Utfordringer

Surnadal Arbeiderparti ønsker en orientering om hvilke tiltak som bli gjort ved sjukeheimen ved neste kommunestyremøte.

- Flere eldre trenger god pleie i framtida og det blir færre til å gi den, sier Hanne Moen Fiske.

Rehabilitering

Else Brandvoll Andresen (Sp) sier forholdene ved sjukeheimen har kommet etter tider med underbevilgning.

- Vi kan ikke tvinge gjennom tjenester med reduserte tildelinger, mener Andresen.

Og hun reagerer på, som flere andre, at noen i rapporten reiser tvil om behovet for habilitering.

- Behovet for habilitering vil øke i framtida, er mange politikere enige om.

Intens jobbing

Rådmann Geir Vikan sier administrasjonen har jobbet intenst gjennom et og et halvt år for å få bukt med utfordringene ved sjukeheimen.

Etter mange møter med ledelse ved sjukeheimen og tillitsvalgte resulterte det i økt bemanning fra februar i år.

- Administrasjonen har ikke gått og ventet på rapporten. Vi har gjort noe hele vegen, og rapportert jevnlig i kommunestyret om utfordringene. Håper vi har tillit til å jobbe videre med saken, sier Vikan.

Informasjon

Kommunen har kastet opp mange baller i lufta. Samhandlingsreform, omsorgsplan og utfordringene ved Surnadal sjukeheim er noen av dem.

Varaordfører Lars Polden mener kommunen trenger å tenke nytt og omstille drifta til framtidas behov.

- Og så er jeg enig med Stig Sæter om at det vi ønsker med samhandlingsreformen kunne vært mer konkret, men det kommer forhåpentligvis på plass når vi har fått ned alle ballene, mener Polden.

Unntatt offentlighet

Lars Polden mener orienteringen om hva som skal gjøres ved sjukeheimen må være unntatt offentlighet fordi løsningen går på enkeltpersoner i ledelsen.

- De må slippe å lese konklusjoner i avisene før de sjøl er orientert, sier Polden.