Gjennom Snøskredvarselingen i Norge utarbeides det snøskredvarsel for hele landet. Nå varsles økende snøskredfare for vårt distrikt - faregraden øker fra 2 (moderat) til 3 (markert) i dag.

Faregrad 3 varsles nå for følgende områder i vårt distrikt:

? Sunndalen og Trollheimen

Her finner du snøskredvarsel for disse fjellområdene.

? Romsdalen og Eresfjord

Her finner du snøskredvarsel for disse fjellområdene.

Om sannsynligheten for snøskred i disse områdene heter det:

Skredutløsning er mulig, også ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.

Her kan du lese mer om faregraden for snøskred.