Reddet folkebadet i Nesset – forsvarer flytting av penger med økning i flyktninger