– Jeg tror det kan bli nødvendig med ferdselsforbud

foto