Jubileum for Sigurd Røen med boklansering og premieutstilling

foto