Jubileum for Sigurd Røen med boklansering og premieutstilling