Bilførere over 80 år må fortsatt levere helseattest

foto