Politikere: – Men synes Ada at det er greit å komme på sokkel?

foto