Asylsøkere fra forfulgt minoritet til Sunndal: - Vi får gode tilbakemeldinger på mottaket

foto