Oppretter firma for å investere i selskaper og eiendom