Reiselivsgründerne blir med i nytt styrende organ

foto