Dramatiske bilder viser ekstremværets ødeleggelser på Østlandet