Tommel opp for ferdigstilt barnehage, men kan den nye bli for liten?

foto