Færre tror økonomien blir dårligere i 2024 – tegn til gryende optimisme i husholdningene