Vinneren av prisen ble presentert på VBs kickoff sist helg og selve prisen blir utdelt på eget arrangement i juni.

Det er femte gang VB Miljøpris blir delt ut. På bakgrunn av en undersøkelse gjort blant både leverandører og VB-bedrifter, ble Pipelife kåret til årets vinner.

- Vi har lenge jobbet aktivt internt og eksternt med å utøve ansvarlighet på miljø. To tidligere milepæler er at vi i 2006 ble sertifisert i henhold til ISO 14001, og at vi i 2010 fikk revidert vårt CO2-regnskap. Det har hele tiden vært viktigst å ha en bedriftskultur og handlinger i tråd med dette, sier Kjell Larsen, adm. dir. i Pipelife Norge.

Det er dette arbeidet juryen har vektlagt.

Juryen sier i sin begrunnelse at Pipelife Norge AS har et målrettet miljøarbeid hvor de tar spesielle miljøhensyn ved valg av råvarer, produksjonsprosesser, avfallshåndtering og transport. Pipelife tydeliggjør miljøarbeidet i selskapet med eget miljøregnskap "Grønn verdikjede – Carbon footprint" og miljørapport som beskriver status, mål og tiltak på selskapets målrettede miljøsatsing. Juryen berømmer Pipelife for deres kontinuerlige arbeid med å drive miljøvennlig og bærekraftig.

Juryen har bestått av Bjørn Nordby fra Asker kommune, Knut Olav Knudsen fra Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Lasse Hartz-Bruun fra Konnerud Rør AS, Ole Larmerud fra NRL og M. Christine Sanner fra VB Ressurssenter.

- VB sitt fokus på miljø over flere år gir resultater. Vi ser at stadig flere VB-bedrifter blir miljøfyrtårnsertifisert, og at våre leverandører utvikler stadig bedre og mer miljøvennlige produkter og  løsninger. Miljøarbeidet bidrar også til lokal konkurransekraft, understreker prosjektansvarlig M. Christine Sanner hos Varme & Bad.

- Vi takker våre ansatte og juryen for denne miljøprisen. Det at vi nå har blitt nominert og kåret til vinner av VB Miljøpris 2014 er det beste som kunne ha hendt oss på dette området og dette vil inspirere oss til å fortsette å styrke vår bærekraft på miljøsiden, sier Kjell Larsen hos Pipelife.

Vinneren av VB Miljøpris får disponere en spesialdekorert Toyota Prius hybridbil i ett år fremover. Bilen har besøkt store deler av landet de fire foregående årene hvor Oras Armatur AS,

Wilo Norge AS, Roth Nordic AS og OSO Hotwater AS har disponert den.

- Vi ser frem til å ta imot prisen i juni og setter stor pris på VB sitt miljøfokus, understreker markedsdirektør Torbjørn Sæther i Pipelife.