Tall fra Gjensidige viser en nedgang i erstatningssummen etter boligbranner i 2012. Men fortsatt er det for mange som rammes av brann i Norge. Gjensidige mener mer informasjon om bruk av elektrisk utstyr og systematisk kontroll av elektriske anlegg kunne ha spart menneskeliv og store verdier.

Møre og Romsdal går mot strømmen og har en økning på 4 millioner kroner etter utbetalinger etter branner fra 2011 til 2012.

- Det er bra at erstatningene går ned, men branntallene i Norge likevel alt for høye, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige.

Samlet for hele bransjen (FNO) ble erstatninger etter boligbranner 2,2 milliarder kroner i 2012. Dette er en nedgang på 12 prosent i forhold til året før. Gjensidige alene utbetalte over 450 millioner kroner i boligbrannerstatninger i 2012. Nærmere halvparten av boligbrannene skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr.

- Et av vårt viktigste virkemiddel for å redusere antall branner er kontroll av det elektriske anlegget. Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater ville dette ha spart mange menneskeliv og store verdier, sier Voll.