Det er vg.no som skriver at ordføreren i nordmørsbyen over lengre tid har vært etterforsket  for en sedelighetssak. Ordføreren ble anmeldt på vårparten i fjor, men saken ble henlagt etter bevisets stilling etter to måneders etterforskning. VG skriver at henleggelsen ble påklaget, noe som resulterte i at statsadvokaten omgjorde henleggelsen og beordret videre etterforskning.

15. oktober i fjor ble saken på nytt henlagt av politiet. Statsadvokaten ba i slutten av april om at politimesteren i Nordmøre og Romsdal innhentet nye opplysninger i saken. Dette resulterte - i følge VG - at det ble utstedt et forelegg mot ordføreren. Forelegget skal være på 12000 kroner.

Ifølge forelegget skal ordføreren sommeren 2013 ha begått en seksuell handling mot en kvinne han har en nær relasjon til.

Per Kristian Øyen nekter straffeskyld, men godtar forelegget fordi saken har vært en formidablel belastning for han selv og hans familie.