- Vi lykkast med å vise seg «oss» fram for publikum