Salgsfirmaet Baxt har kjørt i gang en større kampanje for salg av blant annet produkter fra Børset Bakeri. Nye produktnavn er lefsegodt og lefsekos.

Det dreier seg om smurte lefser både av potetlefser og hvetelefser, og uten å lese det med små skrift er det ikke enkelt å oppfatte at produktene er bakt ved Børset Bakeri.

Merkevaren i denne sammenhengen er nemlig Bjørken. Bakeriet på Åsen i Nord-Trøndelag er for lengst lagt ned, men merkevaren lever altså videre.

Når vi ser nærmere etter på pakkene, finner vi at lefsene er bakt ved foten av Trollheimen, noe Baxt kjører hardt på i denne sammenhengen.

– Jeg synes de har gjort en utrolig god jobb med å framheve produktene med delikate bilder, sier bakerieier og daglig leder Bjørn Børset.

Ny design

Blant annet har de laget reklameesker til bruk for selgerne. Bildene på eskene viser snødekte fjell, sildrende bekker og irrgrønn fjellbjørk – og sjølsagt lekker bakst.

De som er litt mer lokalkjent vil se at bildene er hentet fra Innerdalen – et bra stykke fra Rindal, men i Trollheimen like fullt.

Dypfryses før utkjøring

I tillegg er det gitt ut brosjyrer med store bilder der lefsene er delikat anrettet på fat. Om det står Bjørken eller Børset på pakkene, har mindre betydning.

Bjørn Børset og hans ansatte er like stolt av produktene uansett.

Alt av smurte tynnlefser går rett fra pakking og gjennom en hurtigfrysemaskin og sendes videre ut til butikkene i dypfryst tilstand. Når de så tines, oppleves de som helt ferske.

Døgnet rundt

Produktene selger så til de grader at det kjøres døgnet rundt på potetlefser og to skift på hvetelefser. Det har naturlig nok medført en betydelig utvidelse av arbeidsstokken – faktisk litt mer enn en dobling.

For tida sysselsetter bakeriet nærmere 50 personer. Med lav arbeidsledighet i Rindal, har Børset måttet gå både utenbygds og utenlands for å få tak i folk. Så langt vi forstår jobber både meldalinger, surnadalinger, estlendere, latviere og litauere her. Noen familier har tatt skrittet fullt ut og flyttet til Rindal – endog kjøpt hus i kommunen.

Vant rettssak

Denne dagen bakes det Dølalefser på potetlefselinja. Børset Bakeri kjøpte Døla bakeri i Gudbrandsdalen på 90-tallet, og sjøl om produktnavnet her er Døla, så kan vi i alle fall lese at lefsene er produsert på Rindalsskogen. Disse produktene finner vi hos de fleste butikkjeder i Midt-Norge.

Dagens Næringsliv og flere andre aviser har skrevet at Rieber og Lierne har anmeldt Baxt for produktkopiering etter at de mistet avtalen med NorgesGruppen.

– Er utfallet av en kommende rettssak noe som bekymrer dere, Bjørn Børset?

– Nå fikk vi jo en dom i Larvik tingrett før helga som frikjenner Baxt på alle punkter, forteller Børset.

Var først

Dessuten skjønner han lite av at de skulle bli beskyldt for å kopiere smurtlefsa fra Lierne siden Børset Bakeri var først ut i Norge med dette produktet – lenge før både Berthas og Lierne. Han jubler ikke for tidlig i tilfelle det kommer en anke, men er klar på at Børset Bakeri har sitt på det tørre.

Produksjonen av smurte lefser har naturlig nok gått litt på bekostning av andre produkter, men Børset Bakeri leverer fortsatt fyrstekaker, smultringer og formkaker, om enn ikke i like stor omfang som de populære lefsene.