Foto: Ingrid Ellevset

Hver husstand som mottar bostøtte får 2.500 kroner for første person i huset eller leiligheten, pluss hundre kroner for hvert ekstra familiemedlem.

En husstand med fem vil altså få utbetalt 2.900 kroner. Dette vil nå rundt 125.000 familier.

Ekstrautbetalingen er tilsammen på 318,5 mill. kroner.

- Det skal ikkje vere slik at folk med dårlig økonomi skal uroe seg for om dei kan ha det varmt og godt i stova no i julehelga, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp).