Tonen var jovial da Ronny Eide (Rindøl), Jostein Grytbakk (Rindals-Troll) og Ola Lo (Rindal Fotball) snakket om sammenslåing i april i år. Nå har Rindals-Troll sagt opp samarbeidsavtalen om fotball. Foto: Magne Lillegård

IK Rindals-Troll har signalisert at de ønsker å stille egne lag i aldersbestemt fotball i 2011, og har sagt opp samarbeidsavtalen med Rindal Fotballklubb.

Rindal FK har hatt en likelydende avtale med IL Rindøl om ansvaret for aktivitet og drift av aldersbestemte lag i fotball på vegne av de to klubbene. Under styremøte 8. desember vedtok Rindal FK å si opp avtalen med Rindøl.

Rindals-Troll hadde truet med å si opp avtalen dersom årsmøtet i Rindøl ikke gjorde vedtak om sammenslåing mellom de to klubbene, men årsmøtet mente de trenger mer tid. De ga isteden styret i Rindøl fullmakt til å fortsette samtalene med Rindals-Troll. De mente ellers at en slik uttalelse fra Rindals-Troll var uheldig for prosessen på vegen mot sammenslåing.

- Vi tar vedtaket til årsmøtet i Rindøl til etterretning, men følte vel at vi ikke kom lenger med samtalene, sier leder i Rindals-Troll, Jostein Grytbakk. Han mener nå det blir opp til Rindøl å si fra når de har bestemt seg.

Mer om saka i mandagens Driva.