Orkidé er altså betegnelsen på et kollegium som består av ordførere og rådmenn i de elleve nordmørskommunene. Etter valget tidligere i høst, viste det seg at bare to av de forrige ordførerne ble gjenvalgt. Det betyr at ni av de elleve ordførerne er helt nye i Orkidé. @Tekst.m.innrykk:Akkurat det tror avtroppende leder Margrete Seter kan gi kollegiet store utfordringer. – Og det legger et enda større ansvar over på rådmennene i kollegiet, det er de som er kontinuitetsbærerne nå, sier Seter. Hun takket av som leder for Orkidé i går, etter at hun mislyktes i å bli gjenvalgt som ordfører i Halsa ved valget i september. Men hun synes ikke det er spesielt vemodig å slutte. – Nei da, men det er andre i kollegiet med lengre fartstid enn meg som nå slutter, så det kan bli en utfordring å erstatte disse, sier Seter og tenker blant annet på mangeårig ordfører Dagfinn Ripnes i Kristiansund. Orkidé startet sin overlappingssamling med lunsj på Surnadal hotell torsdag, før det fortsatte med blant annet en presentasjon av suksesshistorien Orkidé. Eva Gikling har laget et historiehefte av den 17 år lange historien til kollegiet. Seinere torsdag ettermiddag var det ekstraordinært årsmøte i Orkidé og middag på hotellet som avslutning på en lang dag etterpå. Mons Otnes, ordfører i Surnadal mener Orkidé er en viktig arena. – Det er viktig at man står sammen og på den måten blir en sterkere region. Det fikk vi merke da vi denne uka var i Oslo og besøk på Stortinget. Sunnmøringene har som eksempel ikke et liknende kollegium, sier Otnes. Han mener at Orkidé kan brukes både til å bryne meninger og til å skaffe seg kunnskap og gode råd. – Og Orkidé har utvilsomt bidratt til å bygge ned den by- og landholdning som preget Nordmøre før. Kristiansund som by har utvilsomt blitt mer bevisst sitt omland, blant annet med hjelp av Orkidé, sier Otnes. Samlingen fortsetter i dag, fredag. Da skal «gammelordførerne» få høre om planene for Surnadal hotell, og det er planlagt besøk til Åsen. De ny- og gjenvalgte ordførerne og rådmennene skal gjennom en rekke programposter, blant annet IKT før og nå, innkjøpssamarbeidet i Orkidé og mer til.