30. november 2006 ble en trist merkedag for alle de involverte i fabrikknedleggelsen av Wavin Surnadal, rørfabrikken som produserte gode rør og solid overskudd til sin morbedrift. Men lønnsomheten skulle bli enda bedre dersom fabrikken i Surnadal ble lagt ned, fortalte slipskarene fra kontinentet på gebrokkent engelsk. Selv etter intens kamp for å berge den viktige arbeidsplassen, måtte til slutt ansatte, tillitsvalgte, ledere og kommune innse at slaget var tapt. Men tror du at alle ga opp av den grunn? Nei da, parallelt med plan A og knallhard jobbing for å berge fabrikken, ble det på et tidlig tidspunkt startet med plan B; ny virksomhet som på sikt skal gi like mange arbeidsplasser som til slutt forsvant. Snart ett år etter at døra stengte, er det allerede mye nytt liv i deler av de romslige lokalene i Røtet. Industriparken man snakket og drømte om da Wavin forsvant, er i ferd med å realiseres. – Vi er på god vei til å nå delmålet om like mange ansatte i lokalene som var her i wavintida. Men like viktig er det at vi har grunn til å være optimister fordi vi greier å skape kreative og lønnsomme bedrifter, sier Magne Løfaldli, daglig leder i Surnadal Industri Vekst, SIV. Selskapet ble skapt på ruinene av rørbedriften som forsvant med overskuddet sørover, og ble på mange måter en realitet takket være en positiv kommune og ikke minst fortsatt stort engasjement fra Jebo-konsernet. – Vi er optimister og ser nye muligheter hver dag. I det daglige stress og produksjon er det ikke alltid så lett eller tid til å ta seg av de ideer som kommer, mange gode ideer får derfor aldri den muligheten den hadde fortjent, sier Løfaldli. Gjennom SIV skal det legges til rette for nyskapere, i tillegg til at allerede etablerte bedrifter kan skape ny virksomhet. – Det handler sjelden om å finne opp kruttet på nytt. Oftere er det om å gjøre å bruke kruttet på en litt annen måte. Det ser vi gode eksempler på i de bedriftene som er i gang her hos oss, sier Løfaldli. Les mer om aktiviteten i papirutgaven mandag.