Vaagland Båtbyggeri AS og FSV Group AS har inngått kontrakt om bygging av båt nummer fem.

Fra før har Vaagland levert tre nesten tilsvarende fartøy til rederiet, og det fjerde er under utrusting og skal leveres i august i år.

Nybygg fem blir identisk med det som nå er under utrustning.

Fartøytypen, som er utviklet gjennom et tett samarbeid mellom FSV Group, Vaagland, Solstrand Trading og ikke minst kundene, har vist seg å være svært velegnet til ulike slepe-, frakte- og serviceoppdrag innenfor oppdrettsbransjen.

Hovedlinjene fra de tre første fartøyene føres videre, men med forbedringer på viktige områder, ikke minst når det gjelder sikkerhet om bord.