I kulturkalenderen beskriver arkitekten utstillinga og tanken bak den slik: «Mange har over lang tid tenkt tanken; en rundtur rundt Surna elv fra Surnadalsøra til Øye bru. Lite konkret har blitt gjort. Det har blitt med tanken.

Det fine med det! Når mange tenker samme tanken over lang tid, samles mye kreativitet som blir liggende latent. For å få synliggjort de kreative tankene har vi tatt den første etappen i form av et ideprosjekt. Vi håper det kan virke inspirerende, og at stafettpinnen ikke blir liggende og vente på å få legge ut på neste etappe rundt Surna.

For å kunne realisere et ideprosjekt var det nødvendig med sponsorer. Det skulle vise seg å være en takknemlig oppgave. Vi har møtt stor positivitet i næringslivet og hos Surnadal kommune. Det gjorde at vi sommeren 2012 kunne utføre arbeidene som ligger til grunn for utstillinga. Ideprosjektet er utført av Georg Øye arkitektkontor AS, der sivilarkitektene Elisabeth Sponås og Ingeborg Barlaup har vært mest delaktig.

En ser for seg at traseen rundt elva kan deles i to. Den øvre runden fra Øye bru, ned til Amfi-senteret, med bru over elva. Dette er den delen med nærmest tilknytning til sentrum, og kan derfor få en viktig rolle med å knytte sentrum opp mot elva. Det er to grupper en spesielt skal tenke på å legge til rette for når det gjelder denne delen. Skolebarn, som i dag må innom sentrum på sin skoleveg, og eldre og funksjonshemmete som vil få stor glede av den universelt utformete delen. Denne sløyfa tenkes belyst på kveld vinterstid, og brøytes ved behov.

Den nedre runden, fra Amfi til Øra bru, vil sammen med den øvrige delen utgjøre en runde på cirka en mil, som kan utformes med tanke på mange forskjellige aktiviteter og brukere».