Anført av ordfører Ståle Refstie og nyvalgt ordfører i ungdommens kommunestyre Maren Brekken Bakk startet et rekordlangt tog i Auragata. Det fulgte den vanlige ruta med innlagt stopp ved Sunndal helsetun. Neste post på programmet var gudstjeneste i Hov kirke. Dagens talere på Sunndalsøra er forfatterne av hundreårsboka, Tommy Fossum og Petter Erik Innvik.

De øvrige kretsene samles til egne arrangementer.

Foto Inge Nordvik