Hvor mange sommerjobber tror du denne fabrikksjefen trenger?