Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal mener samferdselsutvalget i Møre og Romsdal bør bevilge 7, 5 millioner kroner til å utbedre Fv 325, Nordsidevegen, i Surnadal. Fylkets dårligste vegstrekning, ifølge Statens vegvesen.

Fylkesveg 325, Nordsidevegen, i Surnadal er den fylkesvegen i Møre og Romsdal som er i verst forfatning. På en strekning på 20, 7 kilometer fra Øye til Åmot karakteriserer Statens vegvesen deler av vegen som farlig. Det er djupe spor, sprekker og slaghull. Noen steder, rapporterer Vegvesenet, har vegen gått i oppløsning, noe som fører til at deler av strekninga ikke er forsvarlig å kjøre. Det er også vanskelig å stille krav til entreprenør med omsyn til vinterdrift når vegen har dårlig teknisk stand. Statens vegvesen sier i sin rapport til fylkeskommunen de ikke er kjent med like dårlige vegstrekninger på resten av fylkesvegnettet. Det er sagbruk på strekninga med trafikk av tyngre kjøretøy, og det er mye landbrukstrafikk.

– Biler kan bli stående fast i djupe hull og i verste fall kan vegen bli stengt, heter det i en rapport fra Vegvesenet.

Fylkesrådmannen mener derfor fylkespolitikerne bør bevilge 7,5 millioner kroner til utbedring av vegen. 2,5 millioner kroner i år og resten neste år. Pengene tas over driftsbudsjettet. Samferdselsutvalget behandler saka den 7. september.

– Et godt forslag. Klar over at vegen er blant de aller verste i fylket. Om det blir flertall for å bevilge pengene kan jeg ikke si noe om, sier ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Surnadal som også sitter i samferdselsutvalget.

Frank Sve (Frp) sitter også i samferdselsutvalget. Han mener det bør gå greit å få flertall for utbedring av Nordsidevegen, sjøl om det er andre større prosjekt som har prioritet.

– Dette er et strakstiltak, og det er flere slike rundt om i fylket, og det bør vi evne å ta tak i og utbedre, uansett, mener Sve.