2017 har vært et spesielt strandryddeår for Norge. Engasjementet og dugnadsånden har eksplodert. Antall aksjoner, antall deltakere og antall tonn som er samlet inn er mer enn doblet sammenliknet med 2017.

Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra med en mage full av plast, er utvilsomt hovedårsaken til denne utviklingen, skriver Hold Norge Rent i Strandrydderapporten 2017.

- Hold Norge Rent er mektig imponert over frivilligheten i Norge, samt over det mangfoldet av aktører som har tatt ansvar for lokal og regional mobilisering og koordinering. Uten denne handlekraften og dugnadsviljen hadde vi ikke oppnådd årets resultater.

Mange aksjoner

Det ble arrangert 2.845 ryddeaksjoner her i landet i 2017, en økning på over 108 prosent sammenlignet med fjoråret. Nesten 50.000 personer har registrert seg som ryddere, mot mindre enn 20.000 året før.

- Sammen har vi fjernet 1.374 tonn avfall og ryddet 2.207 kilometer. I 2017 er det lagt ned mer enn 55.500 timer i frivillig opprydding. Dette tilsvarer 32 årsverk.

Det ryddes i alle fylker både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og i år det er Hordaland som kan vise til flest ryddeaksjoner og står dermed øverst på fylkeslisten for første gang. Nordland som har toppet denne listen flere år på rad, ligger i år på andreplass mens Møre og Romsdal har inntatt tredjeplassen.

Her i fylket ble det gjennomført hele 226 strandryddeaksjoner i år. Det er en økning på godt over 400 prosent sammenlignet med fjoråret, da det ble gjennomført 40 slike aksjoner i Møre og Romsdal. Også i de andre fylkene i landet har det vært en økning i antall aksjoner, med unntak av Nord-Trøndelag.

Mye plast

Ifølge rapporten er det uidentifiserbare plastbiter som topper listen for sjuende året på rad.

Tau under 50 centimeter, drikkeflasker og bokser og isoporhar uendret plass på topp 10-listen sammenliknet med i fjor. Korker og tau over 50 centimeter har byttet plass mellom femte og sjuende plass. Plastposer var i fjor på tiende plass og har i år havnet på en sjetteplass. Bomullspinner har rykket opp fra en niende plass til en åttende plass, mens pakkebånd og strips har rykket ned fra sjette til niende plass.

Årets nykommer er sigarettsneiper, som i år har danket ut husholdningsflasker.

Analysen av mulige kilder viser at om lag 45 prosent av funnene stammer fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor, som ink-luderer fiskeri, akvakultur, fritidsfiske og havner, står for rundt 37 prosent av funnene. Rundt 12 prosent kommer fra bygg-og anleggsvirksomhet eller industri, og om lag fem prosent er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg.

Arbeider mot forsøpling

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

Foreningen skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til opprydding av avfall som er kommet på avveie.

Hold Norge Rent er en nettverksorganisasjon som inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor til å bli med på endugnad mot forsøpling gjennom samarbeid og medlemskap.

Et av Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagen somer en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet. Strandryddedagenengasjerer tusenvis av frivillige til opprydding av marint avfall oghar vokst i omfang hvert år siden oppstarten i 2011.