– Dette er gode nyheter for miljøet, sier Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

– I målinger som er gjennomført ser vi at bruken av returordningene øker. Flere benytter seg av muligheten til å kildesortere plastemballasje og kartong. Ved å resirkulere sparer vi miljøet for den belastningen som produksjon av ny plast og nye kartonger medfører, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Spørreundersøkelser gjennomført av Ipsos MMI for Grønt Punkt Norge viser at stadig flere i Møre og Romsdal leverer plast og kartong til resirkulering. I målinger gjennomført i fjor svarte 88 prosent av de spurte i Molde og omegn at de bruker returordningene for kartong.

Undersøkelsen viser at det er forskjeller på landsbasis både når det gjelder kjennskap til returordningene, om vi benytter oss av ordningene og hvor mye vi faktisk leverer til gjenvinning. Når det gjelder plastemballasje skiller Molde-området seg p ositivt ut sammenlignet med resten av landet. Hele 94 prosent benytter returordningen for plastemballasje, og dette er imponerende 19 prosent over snittet. Molde troner dermed øverst på lista, sammen med Hamar og Asker.