FORNØYDE BORGERE: Nytilsatt kommunalsjef Karin Halle, assisterende rådmann Gunhild Eidsli, ordfører Mons Otnes og daglig leder Gisle Bakkeli i Profero gleder seg over gode tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen.

Det var Sentio Research som like etter valget i fjor høst ringte opp 200 personer i hver kommune. Innbyggerne i kommunene på indre Nordmøre er spurt om hvor fornøyde de er med kommunen sin. Borgerundersøkelsen belyser den enkelte kommunes utfordringer, samt felles utfordringer i større regioner.

Sunndal presenterte resultatet for sin kommune i forrige uke. Resultatene viser at kommunen scorer høyt på de fleste indeksene. Innbyggerne er spesielt fornøyde med kulturtilbudet, kommuneorganisasjonen og politikerne.

Administrasjonen og politikerne i Surnadal gleder seg også over svært gode resultater i undersøkelsen. Kommunen ligger stort sett bedre an enn de øvrige nordmørskommunene og landet forøvrig på de fleste indeksene. Kommunen ligger over snittet både når det gjelder helse, næringsutvikling og tilfredshet med kommunen.

- Det er gledelig at vi også får så gode tilbakemeldinger på helse. Det ser ikke ut til at den debatten vi har hatt rundt legevakta har påvirket folk negativt, sier Otnes.

Som ordfører har han også grunn til å glede seg over tilbameldingene på folks muligheter til innflytelse og tillit til politikerne. Der ligger kommunen helt i toppen på landsplan.

Les mer om borgerundersøkelsen i onsdagens papirutgave.