Surnadal kommune stenger Dalavegen i Todalen etter at deler av vegen har rasa ut torsdag kveld. Det rapporteres at det forsatt går småras på stedet.

På grunn av mye nedbør blir ikke arbeidet med å utbedre vegen på rasstedet satt i gang før over påske. Dette på grunn av sikkerhet.

I mellomtiden ønsker kommunen en avtale med Talgø om omkjøring på en gammel veg fra Talgøs gamle fabrikk og opp mot Kårvatn. Denne vegen blir kun åpen for de fastboende.

Vegen er privat, gammel og usikret og kommunen ønsker derfor ikke allmenn ferdsel langs vegen.

- Ferdsel langs vegen skjer på eget ansavar. Fastboende kjenner vegen, men kommunen tør ikke ta sjansen på at turister kjører vegen, sier oppsynsmann Gunnar Bøe i Surnadal kommune.

En familie som bor et par hundre meter fra rasstedet var ei stund evakuert torsdag kveld. Men etter befaring fant kommunen i samråd med familien det trygt å oppholde seg på garden.