ARKIVBILDE. Foto: Magne Lillegård

Nedbøren ventes å falle som regn lavere enn 500 meter over havet tirsdag.

Regn i kombinasjon med snøsmelting vil gi raskt økende vannføring i mindre bekker og vassdrag. I vassdrag med gjenværende is er det fare for isgang. Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

NVE minner om at vann og snøsmelting på vannmettet jord fører til økt fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver.