Når det gjelder næring i kommunen tror varaordfører Ivar Betten (Ap), til tross for tallene, at næringslivet i kommunen på det jevne er ganske tilfreds.

– Jeg tror nok at de som allerede driver næring her ser annerledes på dette enn de som har lyst til å starte med næringsdrift i Halsa. Jeg tror egentlig de syns at det er godt å drive næring her i kommunen, sier han.

I borgerundersøkelsen skårer Halsa høyt blant annet på skole, omsorg, barnehage, demokrati, ungdomstilbud og teknikk, for å nevne noe.