Bare i år har denne kommunen mottatt 16 forespørsler av en noe unik art

foto