Laveste arbeidsledighet i Driva-distriktet på årtier

foto