Eva, Ally og Maya er fylkets beste gjeterhundekvipasje

foto