- Vi er en rødgrønn region. Klart dette vil gjøre arbeidshverdagen for oss lettere