Kjellaug har hatt samme arbeidsgiver i 50 år

foto