Fryktar ikkje at utgreiing av undersjøisk tunnel skal forseinke Todalsfjordprosjektet

foto